Sök

Bli kund

Företag:
Förnamn: *
Efternamn: *
Organisations- eller personnummer (10 siffror): *
E-post adress: *
E-post för faktura:
Mobilnummer, inkl prefix: *
Vilken produkt är du intresserad av: *

Vi är enligt Dataskyddsförordningen skyldiga att upplysa dig om att vi på din begäran lämnar ut uppgifter om dig till dig. Du kan när som helst logga in på vår hemsida och se uppgifterna om dig som vi har lagrat och ändra dem. Om du begär så, tar vi bort alla uppgifter som vi har om dig. Vi använder dina uppgifter endast för att skicka varor till dig, för nyhetsbrev och för att ta kontakt med dig. Vi räcker inte vidare dina uppgifter till tredje part. Vi lagrar dina uppgifter till du begär att vi tar bort dem. I och med att du fyller i dina uppgifter i vår Kontoansökan samtycker du att vi lagrar dina personuppgifter.